اینجا در آکادمی موحدی نژاد

برای شروع یک مسیر تازه و موفقیت در کسب و کار

مهارت های تولید محتوا را بیاموزید

5 دوره آموزشی
350 دانشجو
1 استاد مجرب
99 ساعت آموزش
محمد مهدی موحدی نژاد