چهارمین کارگاه آزاد تولید محتوا

کارگاه آزاد تولید محتوا ویژه مدیران کسب و کار و ادمین های اینستاگرام 3/5 ساعت تمرین و اجرا صفر تا…

300,000 تومان

ششمین دوره آموزشی بازاریابی و تولید محتوای حرفه ای برای اینستاگرام

دوره ششم آموزش بازاریابی و تولید محتوای حرفه ای برای اینستاگرام 12 ساعت آموزش حضوری کاربردی راه اندازی کسب و…

4,000,000 تومان