مشاوره بازاریابی و تولید محتوا

خدمات مشاوره بازاریابی و تولید محتوا در شبکه های اجتماعیتثبیت ده جلسه یک ساعته حضوری یا آنلاین مشاوره کوچینگ منتوری…
500,000 تومان

ششمین دوره آموزشی بازاریابی و تولید محتوای حرفه ای برای اینستاگرام

دوره ششم آموزش بازاریابی و تولید محتوای حرفه ای برای اینستاگرام 12 ساعت آموزش حضوری کاربردی راه اندازی کسب و…

4,000,000 تومان

دوره جامع تولید محتوا VIP

    ثبت نام در دوره جامع تولید محتوای حرفه ای به صورت VIP و حضوری با رعایت پروتکل های…

12,000,000 تومان